PASQYRA SHQIPTARE (1 HOUR) – October 1, 2017

1 October 2017
Comments: 0
Category: PasqyraTV
1 October 2017, Comments: 0

Kronika e festimit të 60 vjetori të themelimit të Xhamisë Shqiptare në Toronto si dhe intervista me znj. Teuta Tarelli.

Leave a Reply