PASQYRA SHQIPTARE (1 HOUR) – March 4, 2018

4 March 2018
Comments: 0
Category: PasqyraTV
4 March 2018, Comments: 0

Të ftuara Nexhmije Selmani dhe Liza Gashi. PASQYRA SHQIPTARE, Toronto, Canada. Drejtor Ilir Lena

Leave a Reply