PASQYRA SHQIPTARE (1 HOUR) – March 11, 2018

11 March 2018
Comments: 0
Category: PasqyraTV
11 March 2018, Comments: 0

DBK Salons ndërmarrin një aksion bamirësie. I ftuar gazetari Dalip Greca. Njoftime komunitare dhe nga arkivat, Nertila Koka. PASQYRA SHQIPTARE, Toronto, Canada. Drejtor ILIR LENA.

Leave a Reply