PASQYRA SHQIPTARE (1 HOUR) – April 29, 2018

29 April 2018
Comments: 0
Category: PasqyraTV
29 April 2018, Comments: 0

Të ftuar tri studente shqiptare në Osgoode Hall Law School. PASQYRA SHQIPTARE, Toronto, Canada. Drejtor Ilir Lena

Leave a Reply