PASQYRA SHQIPTARE (1 HOUR) – May 6, 2018

6 May 2018
Comments: 0
Category: PasqyraTV
6 May 2018, Comments: 0

Të ftuar: Bes Kondaj, Bujar Llapaj, Maxhun Dida, etj. PASQYRA SHQIPTARE, Toronto, Canada. Drejtor Ilir Lena

Leave a Reply