PASQYRA SHQIPTARE (1 HOUR) – June 3, 2018

3 June 2018
Comments: 0
Category: PasqyraTV
3 June 2018, Comments: 0
Të ftuar: Ardian Radovicka dhe Fehmi Kaloshi. PASQYRA SHQIPTARE, Toronto, Canada. Drejtor Ilir Lena.

Leave a Reply