Our Shows

5 October 2013
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (HD): October 5, 2013

5 October 2013, Comments: 0

Klasat shqipe në Hamilton; inxhinier Fatmir Fida; përshëndetja e imamit të Torontos dhe një paraqitje e shkurtër e “Besi Auto Collision”. PASQYRA SHQIPTARE, Toronto, […]


28 September 2013
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (HD): September 28, 2013

28 September 2013, Comments: 0

1) Kronika e mbrëmjes orgnanizuar nga “Albanian Families Association of Toronto”. 2) Kronikë e veprimtarisë “fundraising” të sallonit të bukurisë “Floka”. 3) Pjesë nga […]


21 September 2013
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (HD): September 21, 2013

21 September 2013, Comments: 0

Pavioni i Terrorit Komunist në Muzeun Kombëtar në Tiranë. Njoftime komunitare. PASQYRA SHQIPTARE, Toronto, Canada. Drejtor i emisionit ILIR LENA.


14 September 2013
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (HD): September 14, 2013

14 September 2013, Comments: 0

Lajme komunitare si dhe i ftuar për bisedë studiuesi Nusret Pllana. PASQYRA SHQIPTARE, Toronto, Canada. Drejtor emisioni ILIR LENA.


‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Next page ›