Our Shows

13 July 2013
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (HD): July 13, 2013

13 July 2013, Comments: 0

Njoftime komunitare si dhe telereportazh mbi shqiptarët e Prespës (korrik 2012). PASQYRA SHQIPTARE, Toronto, Canada. Drejtor i emisionit ILIR LENA


6 July 2013
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (HD): July 6, 2013

6 July 2013, Comments: 0

Promovimi i romanit “The Last Will” i Përparim Kapllanit si dhe reportazhi mbi piknikun e Klubit Shqiptar në St. Thomas. PASQYRA SHQIPTARE, Toronto, Canada. […]


29 June 2013
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (HD): June 29, 2013

29 June 2013, Comments: 0

Përshëndetja e imamit shqiptar të Torontos si dhe kronika e koncertit të fëmijëve të klasave shqipe në Toronto. PASQYRA SHQIPTARE, Toronto, Canada. Drejtor i […]


22 June 2013
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (HD): June 22, 2013

22 June 2013, Comments: 0

Kronikë e përgatitur gjatë piknikut tradicional të shqiptarëve të Hamiltonit. Pjesë orkestrale nga Trio Fammus si dhe njoftime komunitare. PASQYRA SHQIPTARE, Toronto, Canada. Drejtor […]


‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Next page ›