Our Shows

15 June 2013
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (HD): June 15, 2013

15 June 2013, Comments: 0

Pjesë nga dokumentari “Mrekulli Shqiptare”. Porositeni të plotë përmes emailit te info@pasqyra.net ose telefonit 416 871 9300.


8 June 2013
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (HD): June 8, 2013

8 June 2013, Comments: 0

Pjesë nga dokumentari “Mrekulli Shqiptare”. Porositeni të plotë përmes emailit te info@pasqyra.net ose telefonit 416 871 9300.


1 June 2013
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (HD): June 1, 2013

1 June 2013, Comments: 0

Biseda me drejtuesen e Radios e Diela, Remka Huruglica. PASQYRA SHQIPTARE, Toronto, Canada. Drejtor i emisionit ILIR LENA


25 May 2013
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (HD): May 25, 2013

25 May 2013, Comments: 0

Historiani Beqir Meta mbi nevojën e rishkrimit të historisë shqiptare. PASQYRA SHQIPTARE, Toronto, Canada. Drejtor i emisionit ILIR LENA


‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Next page ›