25 March 2018
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (1 HOUR) – March 25, 2018

25 March 2018, Comments: 0

National Home Show në Toronto si dhe i ftuar pastori Endrit Mullisi. Gjithashtu një reportazh i shkurtër mbi Muzeun Arkeologjik në Durrës. PASQYRA SHQIPTARE, […]


18 March 2018
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (1 HOUR) – March 18, 2018

18 March 2018, Comments: 0

Pjesë nga episodi nr. 809. I ftuar dirigjenti Bujar Llapaj (intervista këtu nuk vjen e plotë). Kronika nga Toronto dhe Hamiltoni mbi festimet e […]


11 March 2018
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (1 HOUR) – March 11, 2018

11 March 2018, Comments: 0

DBK Salons ndërmarrin një aksion bamirësie. I ftuar gazetari Dalip Greca. Njoftime komunitare dhe nga arkivat, Nertila Koka. PASQYRA SHQIPTARE, Toronto, Canada. Drejtor ILIR […]


4 March 2018
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (1 HOUR) – March 4, 2018

4 March 2018, Comments: 0

Të ftuara Nexhmije Selmani dhe Liza Gashi. PASQYRA SHQIPTARE, Toronto, Canada. Drejtor Ilir Lena


‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next page ›