3 August 2013
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (HD): August 3, 2013

3 August 2013, Comments: 0

Kronika e piknikut të organizuar nga Shoqata e Bashkësisë Shqiptaro-Kanadeze në High Park, Toronto, 28 korrik 2013. PASQYRA SHQIPTARE, Toronto, Canada. Drejtor i emisionit […]


27 July 2013
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (HD): July 27, 2013

27 July 2013, Comments: 0

IBX, një kompani e madhe dhe e suksesshme shqiptaro-kanadeze si dhe pjesë nga arkivat e vitit 2011 (koncerti i regjisorit Gjergj Rita). PASQYRA SHQIPTARE, […]


20 July 2013
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (HD): July 20, 2013

20 July 2013, Comments: 0

Në emision: Ruki Kondaj e Shoqates së Torontos si dhe Faruk Omeri. PASQYRA SHQIPTARE, Toronto, Canada, drejtor i emisionit ILIR LENA.


13 July 2013
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (HD): July 13, 2013

13 July 2013, Comments: 0

Njoftime komunitare si dhe telereportazh mbi shqiptarët e Prespës (korrik 2012). PASQYRA SHQIPTARE, Toronto, Canada. Drejtor i emisionit ILIR LENA


‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next page ›