25 February 2018
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (1 HOUR) – February 25, 2018

25 February 2018, Comments: 0

10 vjetori i Kosovës në komunitetin shqiptaro-kanadez. PASQYRA SHQIPTARE, Toronto, Canada. Drejtor Ilir Lena


18 February 2018
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (1 HOUR) – February 18, 2018

18 February 2018, Comments: 0

I ftuar Ilir Kuqi. Kronikz e shfaqjes teatrale “Në lindje të Berlinit”. Retrospektivë: Tubimi i vitit 2008. PASQYRA SHQIPTARE, Toronto, Canada. Drejtor Ilir Lena.


4 February 2018
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (1 HOUR) – February 4, 2018

4 February 2018, Comments: 0

Durrësi – pjesë nga “Mrekulli Shqiptare” II


28 January 2018
Comments: 0

PASQYRA SHQIPTARE (1 HOUR) – January 28, 2018

28 January 2018, Comments: 0

Inva Mula mes shqiptarëve në SHBA dhe Kanada – dokumentar


‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next page ›